Reklamer

Leave a comment »

mellom hav og himmel ligger smerten å sover

Leave a comment »

Tross

Jeg sitter mellom snø og vann. Griser ut mitt indre som en turbo i et udekket landskap av snø og topper av , Hendene mine er frie, men tankene går seg bort i en orkan av fingre . Tankene mine er ikke dine, og sangene er uten ende. jeg trosser mot vinden og sier nei. hjelpeløs strømmend med vinden: mellom hendene mine sitter hendene å gråter. Synger sanger og netter. Utover havet ser jeg ihjelslåtte seil. Makter ikke legge hendene om ditt ansikt. Tar hendene bort og synger. Smerter det deg? eller er lettelsen ut luft og vinger. Smerte mot livets krise. Ugjennomtrengelige ark av glede og smerte. Syngende på vers jeg ikke kan. Syngenede på sanger jeg ikke kjenner. Syngende på livet som ikke sto.

Leave a comment »

Dypet

sitter her og tenker og tenker. livet er et rot i et hav av stein.Kaoset møtes på alle kanter. Sprikende mellom kulde og regn.Småstein stikkende i skoen.Rullende rundt i et hav av blomster og uro.Tenkende på havet og forliset. Alene strømmende mot strendene. Skrikende fugler og sjakaler. Skrikende fugler og flukt.Gjennom gardiner av svart sorg sitter elefanten og synger. Alene mot strendene av avhogde trær. Skrikende mot måker og elvemus.Tenkende på strenge sanger og skrikende hester. Tegnende på alle skrik og usagte liv. Tenkende på alt som rører seg i dypet.

Leave a comment »

psykiatrisk var , er et sted å tørke hender og føtter, hei!

oppholdet på psykiatrisk ga mersmak, og skoene mine er røde med hvite render.

fredrikstad psykiatriske klinikk var et sted å begrave både hender og føtter, hei!

Leave a comment »

mennesket ligger å vaker i landet mellom

mennesket ligger å vaker i luften mellom sannhet og vann

Leave a comment »

blå blå blå

Leave a comment »